Statybos projekto valdymas

STATYBOS projektų valdymas

ATLIekame VISAS STATYBOS PROJEKTO VALDYMO UŽDUOTIS

Statybos projektų valdymas

Tai statybos projekto įgyvendinimas nuo
idėjos iki užbaigimo.

Realizuodami užsakovo tikslus ir spręsdami įvairius klausimus, bendradarbiaujame su visomis statybos projekte dalyvaujančiomis pusėmis: architektais, savininkais, rangovais.

Koordinuojame projektavimo eigą

Parenkame rangovą ir subrangovus, padedame sudaryti sutartis

Koordinuojame statybos darbų eigą

Kontroliuojame statybos darbų išlaidas, terminus ir kokybę

Organizuojame statinio pripažinimą tinkamu naudoti

Aatstovaujame užsakovo interesams derybose tiek parenkant rangovą, tiek prižiūrint statybas